Welkommm

Met deze oriënteringstoets kan je jezelf testen om na te gaan of je voldoende voorkennis hebt in rekenvaardigheden en/of wetenschappen om een opleiding Professionele Bachelor in de Chemie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde of Toegepaste informatica aan het departement Gezondheidszorg en Technologie van de KHLeuven te starten. Afhankelijk van de opleiding(en) die je wenst te volgen, wordt er een gerichte online bevraging gegenereerd. Deze bevraging heeft tot doel je parate kennis te evalueren. Je start bij niveau 0 en kan maximaal niveau 3 behalen. Wees eerlijk voor jezelf.

Het gebruik van hulpmiddelen zoals:

is niet toegestaan. Een kladblaadje om berekeningen op te maken mag wel.

Klik hier om aan te melden en je identificatiegegevens in te vullennnnn

De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van kracht.